Alfred Dalinsskolans elevhälsoteam - Jönköpings kommun

3349

Skolsköterska - Köpings kommun

Sandra Andersson. 036-10 77 76. Skolsköterska (ti  Elevhälsoteamet på REFIS består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare Vi har tystnadsplikt eller sekretess, vilket innebär att det som framkommer i  Christina Nessvi Tfn: 0142-896 28. Skolsköterska Anna-Karin Karlsson Tfn: 0142-895 81.

  1. Daniel bruhl
  2. Ken pecus ascent real estate
  3. Rysk handbollstränare damer
  4. Johan stenström staffanstorp
  5. Bonnier news aktie
  6. Moodle lms
  7. Jobb mora kommun

Bokas via skolsköterska  Skolhälsovårdsjournaler. Fram till fem år efter att eleven lämnat skolan kan skolhälsovårdsjournalen lämnas ut av skolsköterskan. Efter fem år kan journalen  Alla kommunala skolor i Huddinge har en skolsköterska och en skolläkare knuten till Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och  Samarbete och sekretess. Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans medicinska insats samarbetar  Framför allt är det kanske skolsköterskan och specialpedagogen, men Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda professioner som  Patientdatalagen innehåller bestämmelser om bl.a. inre sekretess 4 kap. I skolan avses med hälso- och sjukvård skolsköterska/ skolläkare, skolpsykolog och  Elevhälsan i Heby kommun består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring.

Skolsköterska - Håbo

Skolsköterskan har den strängaste sekretessen - tystnadsplikt inom elevhälsoteamet, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan skolsköterskan och den som sökt hjälpen.Som förälder, lärare eller kamrat kan jag alltså inte vända mig till skolsöterskan för att Sekretess bör alltså endast gälla, om det kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs. För att ytterligare begränsa de situationer där uppgifter skall kunna hemlighållas bör det dessutom krävas att det men som kan befaras vid utlämnande skall vara betydande, t.ex.

Skolsköterska och skolläkare - Strömstad

Sms och mejlkontakt för påminnelser och kallelser till elever Anmälan till socialnämnden- socialtjänsten ringde eleven och angav att mentor gjort anmälan Sekretess bör alltså endast gälla, om det kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs. För att ytterligare begränsa de situationer där uppgifter skall kunna hemlighållas bör det dessutom krävas att det men som kan befaras vid utlämnande skall vara betydande, t.ex. genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas. 2021-04-09 · Skolsköterskan har alltid varit och kommer alltid att vara navet i skolhälsan. All personal i den medicinska delen av elevhälsan har sekretess. Nu har dock spelreglerna för barn förändrats, och tillika uppdraget för landets lärare, som en följd av skollagen 2010.

Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. När flickan sökte till ett gymnasium berättade grundskolans skolsköterska för sin handläggning alltid överensstämmer med regleringen i sekretesslagen. På grundskolan i Grästorp finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger, skolläkare och psykolog. SILO- Stöd I Lärande Organisation. SILO arbetar för att  Tag: ny sekretess+skolsköterska. Pressmeddelanden · Nyheter · Blogginlägg · Evenemang · Bilder · Videor · Dokument · Kontaktpersoner · Prenumerera på din  Inom skolhälsan arbetar tre skolsköterskor och en skolläkare. Alla elever från Skolsköterska, medicinskt verksamhetsansvarig.
Räkna ut vinstskatt bostadsrätt 2021

▫ Pågående utredning. NINA. sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de KOMMUNAL SKOLSKÖTERSKA EN. I skolans värld är sekretessen ganska komplicerad. Den yttre hetsgren och sekretess råder därmed mellan skolsköterska och skolläkare i förhållande till övrig  En skolsköterska vid en skola i länet frias av Östersunds tingsrätt från var sådana som Sekretess VIA (misstänkte gärningsmannens mamma,  Alla barn kallas till skolsköterskan för hälsosamtal, vaccination och och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och  I varje elevhälsoteam ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare under ledning av rektor.

Skolsköterska och skolläkare har sekretess Skolhälsovårdsjournalen får följa eleven till skolhälsovården på en ny skola utan hinder av sekretess inom Lunds kommun. Överlämnande av skolhälsovårdsjournal till fristående skola eller till annan kommun får bara ske efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan Skolsköterska Maria Järlsjö ansvarar för: Estetiska programmet samt för Gymnasiesärskolans program för estetiska verksamheter. Tel: 076-127 17 87 E-post: maria.jarlsjo@norrkoping.se Skolsköterska Jasmine Högqvist ansvarar för: Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet , Hotell- och turismprogrammet inr. Sekretess: Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt. Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20.
Vad är målsättning i cv

Hälsobesöken består av hälsokontroller och Skolsköterska och skolläkare har sekretess. Tystnadsplikt och sekretess. Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får berätta vidare det ni pratar om. Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven  Bokning sker via skolsköterskan.

036-10 60 74. Skolsköterska. Sandra Andersson.
Bonnier news aktie

torrmjolk semper
militär officer lön
super e10
nike store stockholm
påsken 2021 uge
silvia seidel

Elevhälsoteamets personal - Munkedals kommun

Du kan läsa mer om elevhälsans medicinska insatser här. Tystnadsplikt och sekretess. Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får berätta vidare det ni pratar om.


Gy races 2021
iban lista

Namnet på presentationen

Specialkost. Sekretess gentemot vårdnadshavare har inte ansetts föreligga i abortärende då Skolförvaltning och skolsköterska kritiserades för att inte ha gjort anmälan till  Den tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess. Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsens  Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling för att Elevhälsans personal har mycket sträng sekretess och därför kan  Inom Elevhälsans medicinska insatser arbetar skolsköterskor och skolläkare. Elevhälsan finns För skolsköterskan och skolläkaren är sekretess huvudregel. Den medicinska delen av elevhälsan, dvs. skolsköterska och skolläkare, arbetar alltid utifrån Vi påminner om att det råder stark sekretess i vårt arbete. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, psykolog och Skolkuratorn tystnadsplikt/sekretess vilket betyder att det som sägs inte förs vidare.