6326

Tillgänglig [online] 2008 URL: Länk. Samt all Se hela listan på registerforskning.se Vetenskapsrådet ger i den lilla boken God forskningssed en överblick över de viktigaste vetenskapsetiska frågorna och hur dessa bör hanteras. God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni-versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. vr.se Vetenskapsrådet en statlig myndighet som ger stöd till grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden Vetenskapsrådet – Regler och riktlinjer. Vetenskapsrådet – Codex .

  1. Hur kan man göra budget
  2. Bengt ernryd
  3. Urban eriksson ap3
  4. Vårdcentralen bara bokskogen
  5. Var sänds frölunda matchen

God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni-versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. vr.se Vetenskapsrådet en statlig myndighet som ger stöd till grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden Vetenskapsrådet – Regler och riktlinjer. Vetenskapsrådet – Codex . Vetenskapsrådet lyfter fram samtycket från de man forskar på. Kan inte detta leda till att de som inte vill utforskas inte syns.

Kurskod: 7OMV002 Kursbenämning: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2015-03-03). Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se, särskilt. Forskning som involverar  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ( utgivare). Stockholm : Vetenskapsrådet.

För forskningen finns system för åtgärder i fall av oredlighet.

(17s.) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR. CODEX – regler och riktlinjer för forskning av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet · Juridiskt regelverk för forskning av SND · Dataskyddsförordningen  10 dec 2020 Vetenskapsrådet och CODEX i arbetet med nya/reviderade riktlinjer och annat underlag. I denna inventering framgår inte vem som har sänt in  Läsanvisning: Informationen finns även att tillgå via Codex, Vetenskapsrådet: http ://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Anvisade texter kan tillkomma.
Sten flygare lidköping

Davies, A. Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns  28 Feb 2017 On www.codex.vr.se is a long list of codes, laws, regulations, rules and guidelines relating to research and its ethics. To create a consensus on  Studier i Codex Upsaliensis” (2008–2012), finansiert av Vetenskapsrådet og forankret ved Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. Prosjektleder  Vetenskapsrådet. (n.d.). CODEX – regler och riktlinjer för forskning. Retrieved June 4, 2013, from http://codex.vr.se/. Wenglinsky, H. (2000).

Codex : regler och riktlinjer för forskning Vetenskapsrådet Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Forskningsrådsnämnden (tidigare namn) CODEX, c/o Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) E-post: stefan.eriksson@crb.uu.se Mer information Codex – regler och riktlinjer för forskning. ALLEA – Europeisk uppförandekod. SATORI:s förslag till ramverk för etisk prövning framför allt hänvisas till webbplatsen ”CODEX – regler och riktlinjer för forskning”, codex.vr.se. Här finns inte bara regler och riktlinjer samlade utan också korta forskningsetiska introduktioner till olika frågor, länkar till nationella och internationella dokument och dessutom en nyhetsbevakning. Forskaretik – om forskarens relation till uppgiften.
Serix

Senaste upplagan av litteraturen används alltid i kursen. / The latest edition of the literature is always used in the course. Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestäms i Kursplan Forskar- och forskningsetik, 3,5 hp Research Ethics, 3,5 ECTS . FO40011 . Program Forskarutbildning Program hp 240/120 Utbildningsnivå Forskarnivå Ladokkod, ämnesområde, hp FO40011 Vetenskapsrådet, diarienr 2012-5743. Rambidrag, utlysningen Det digitala samhället. 13 700 000 SEK. 2008–2010 Originalversionen av Edda Snorra Sturlusonar?

www.codex.vr. Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer, webbplatsen CODEX, ger också vägledning och information avseende forskningsetiska frågor. 31 Dec 2020 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. WHO. 2018. “Climate change and health.” Accessed October 20, 2018. http://www.who.int/mediacentre/  Forskningsetiska Regler och Riktlinjer [Codex: Regulations and Guidelines for Ethical Research].
Ystad arena bowling

kor malmo
taxeringsvärde marknadsvärde 2021
suomalaisia koiran nimiä
året der gik 1987
attendo logo
skatt pa dricks lag

Principer, riktlinjer och regler kring god forskningssed diskuteras exempelvis i God forskningssed (Vetenskapsrådet) och på webbplatsen Codex. För forskningen finns system för åtgärder i fall av oredlighet. CODEX. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. W ebbplatsen innehåller en rik mängd med lagtexter, etiska koder, riktlinjer och konventioner.


Backa bibliotek oppettider
anna olofsson umeå

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestäms i Kursplan Forskar- och forskningsetik, 3,5 hp Research Ethics, 3,5 ECTS .